Printer-friendly version Send to friend

Biorezonantna BICOM metoda

U oblasti biofizičke medicine, primarni zadatak biorezonantne (bikom) terapije jeste ponovno uspostavljanje  prirodne  sposobnosti organizma   za samoregulaciju  i odbranu   kada su  one blokirane ili poremećene pod dejstvom spoljnih ili unutrašnjih faktora.

Birezonantna terapija  je nastala u Institutu Regumed u Minhenu a primenjuje se širom Evrope preko 30 godina.

U našoj zemlji se koristi  po prvi put u našoj ordinaciji od 1995. godine. 

bikom aparat Shema bikom aparata

Osnovni princip biorezonantne terapije

Svaki organizam poseduje specifičnu oscilatornu šemu, koja se slobodno može nazvati „lična elektromagnetska karta“.  Ona sadrži zdrave (kontrolne) i patološke (interfernetne ) oscilacije. Zdrave oscilacije kontrolišu fiziološke procese, a patološke ih ometaju. Organizam sa svojim urodjenim regulatornim mehanizmima, u stanju je da sam neutrališe patološke talase do odredjenog intenzitata i da na taj način održava  unutrašnju  ravnotežu koja je preduslov zdravlja.

Kada patološki talasi preuzmu prevlast nad fiziološkim ili, pak, u situacijama kada dođe do pada vlastitih odbrambenih  snaga, dinamička ravnoteža se narušava i pokreće se lančana reakcija u kojoj se patološki procesi sa biofizičkog (energetskog) nivoa prenose najpre na biohemijski, zatim ćelijski i na kraju organski nivo. Tada nastupa bolest.

Biorezonantna (bikom) terapija sprovodi se na bikom aparatu.

U bikom aparatu su pohranjene oscilacije zdravih sistema i organa, tj. model zdravlja. Vibracije pacijenta se preuzimaju iz odgovarajućih zona sa površine tela pomoću elektroda i odvode u aparat gde se upoređuju sa modelom zdravlja. Sledi  izdvajanje  i obrada patoloških talasa, jačanje zdravih talasa i njihovo vraćanje u organizam. Zahvaljujući nizu primenjenih terapija, patološki signal slabi ili nestaje a zdravi jača.

Kao krajnji efekat, aktiviraju se prirodne isceljiteljske snage organizma ponovnim uspostavljanjem  njegove ravnoteže i funkcionalne harmonije.

Specifičnost i kvalitet metode je strogo individualni pristup, jer se svaki od 400 programa pažljivo bira, individualizuje i prilagodjava zahtevima pacijenta. 

Dobro poznavanje  principa biorezonantne metode neizostavno nameće zaključak da skoro ne postoji patološko stanje na koje se ne može povoljno uticati ovom vrstom terapije i da je njen terapeutski  potencijal ogroman.

bikom aparat
Shema bikom aparata