Printer-friendly version Send to friend

Efekti terapije

 

Šta može pacijent da očekuje od serije lečenja biofizičkim metodama i zašto je njihova primena ponekad metoda izbora?

Za svakog pacijenta obično postoji jedan specifičan problem koji ga najviše opterećuje, onemogućava u svakodnevnom funkcionisanju  i vezan je za raznovrsna odricanja, čak i pored dugotrajne  upotrebe  lekova.

Rešavanje tog problema je prioritet za svakog ponaosob, pa je u većini slučajeva to motiv  sa kojim nam se pacijenti obraćaju za pomoć. Najčešće su u pitanju alergijski problemi, simptomi otežanog disanja, smetnje kod varenja, zapaljenske i degenerativne promene zglobova, hipertenzija, hormonalni i metabolički poremećaji, migrene, osećaj nedostatka energije itd.

Podrazumeva se da je glavno usmerenje terapijskog programa ka rešavanju ili, pak, ublažavanju tog problema. Medjutim, imajući u vidu da je osnovni princip u lečenju holistički pristup, očekivani efekti terapije se odslikavaju i u obnavljanju organizma u celosti.

Zahvaljujući drugačijem pristupu u lečenju u odnosu na pristup konvencionalne  medicine, efekti terapije  preko biopolja odigravaju se na više nivoa:

  • aktiviranje rada detoksikacionih sistema (jetra, bubrezi, limfni sistem, creva) i oslobađanje organizma od nakupljenih toksina;
  • podizanja ukupnih imunoloških mehanizama  i jačanje otpornosti organizma;
  • regulisanja hormonalnih procesa;
  • postizanje mentalne bistrine i emocionalne stabilnosti;

Krajnji cilj terapije jeste funkcionisanje organizma u punoj snazi i efektivnosti. Ostvarivanjem ovog cilja, pacijent osim što se oslobodio svog problema, oslobodjen je i svega drugog što ga je mučilo a da to nije ni registrovao. Uz to, takodje, dobija široku paletu energetske podrške koja će mu, za duže vreme, omogućiti dobro zdravlje u svakom pogledu.