Printer-friendly version Send to friend

Preventivni program

Naše isceljenje počinje onog trenutka kada mu krenemo u susret, slobodno i u skladu sa prirodnim energetskim načelima.

Bolest ne dolazi niotkuda - vest o tome predstavlja ključni momenat brige o sebi. Oslušnite sebe i svoje mudro telo. Pomozite mu da se ne razboli.

Da li vam je poznato da organizam poseduje sjajnu urođenu inteligenciju i da savršeno zna kojim organima treba da pošalje obnavljajuću energiju podrške?

Kada su uslovi življenja optimalni, taj process se neprestano odigrava i održava organizam u zdravom stanju.

Šta se to desi i koji su razlozi koji uvedu savremenog čoveka u ‘crvenu zonu’? I da li mi plaćamo danak naučno-tehnološkom progresu koji nam nije doneo očekivani lakši, radosniji i ispunjeniji život?

Nagomilani stres, pogrešan način ishrane, udaljavanje od prirode, negativni emocionalni naboj, ogromno opterećenje slobodnim radikalima, štetne navike i toksično životno okruženje, dovode do sistematskog slabljenja prirodne inteligencije tela.

Promene u našem organizmu se dešavaju tiho, podmuklo i duže vremena ostaju neprepoznate. U jednom trenutku, negativni uticaji premašuju sposobnost organizma za samoregulaciju i bolest počinje da se razvija bez ikakvog upozorenja.

Kvantna medicina nas uči da se početak svake bolesti dešava na nivou informacije i biopolja čoveka. Upravo u toj ranoj fazi se promene mogu detektovati pomoću metoda kvantne dijagnostike. I ne samo to - primenom terapijskih metoda promene mogu da budu uklonjene.

Drugim rečima - cilj preventivnog programa je otkriti  sve  faktore koje zagađuju  naš unutrašnji prostor  a nakon toga  pristupiti  njihovoj korekciji. Time se obezbeđuju optimalni uslovi za zdravo prirodno funkcionisanje organizma što  predstavlja značajnu prevenciju  pojave bolesti.

PREVENTIVNI PROGRAM  OBUHVATA

  • Biorezonantni pregled na ruskom aparatu Imago. Pruža informacije o funkcionalnom stanju organizma u celini i o njegovim slabim poljima.
  • Određivanje individualnog načina ishrane koji je prvi korak ka rasterecćnju organizma na svim nivoima ( test intolerancije)
  • Procena snage aure, čakri i meridijana kao i određivanje biološke starosti organizma (test na ruskum aparatu kardiotahometar)
  • Pregled žive kapi krvi sa ciljem procene kiselosti organizma, stepenu intoksikacije i eventualnog prisustva kandide i parazita.
  • Individualno koncipirane  terapije iz domena kvantne medicine. Vrsta terapije odredjuje se zavisno od potrebe organizma.
  • Bahove kapi za podršku mentalno-emotivne sfere.
Preventivni program