Printer-friendly version Send to friend

Skrining test

Cilj testa je što potpunije (sa više aspekta) sagledavanje funkcionalnog stanja organizma.
 
Obuhvata:
 1. Testiranje na Imago biorezonantnom skeneru
 2. Test na kardiotahometru
 3. Pregled žive kapi krvi (hemoskeniranje) na svetlosnom mikroskopu

 

Testiranjem se dobijaju sledeće informacije:

 • detektovanje energetskih poremećaja i blokada
 • otkrivanje  slabih polja organizma koja zahtevaju primenu preventivnih ili terapijskih mera
 • procena stanja najbitnijih samoregulatornih kapaciteta
 • određivanje stepena destruktivnog delovanje stresa na organizam
 • stepen intoksikacije
 • uvid u ukupne raspoložive energetske rezerve organizma i odnos između ciklusa priliva i odliva energije
 • snaga aure, protok energije kroz meridijanski sistem, funkcija energetskih centara (čakri)
 • određivanje biološke starosti organizma, tj. da li je organizam u funkcionalnom pogledu stariji ili mladji od svoje hronološke starosti
 • stanja kiselosti unutrašnje sredine, prisustvo parazita i kandide