TERAPIJA

Bahove kapi

BAHOVE KAPI - LEPOTA PRIRODNE JEDNOSTAVNOSTI

Dr Edvard Bah, engleski lekar internista, bakteriolog i homeopata,  teško obolevši u ranoj mladosti, otpisan od strane zvanične medicine i suočen sa smrću, uspeo je svojom neverovatnom energijom da ono što je ličilo na tragediju preusmeri na svoja fundamentalna istraživanja i otkrića sad već čuvenih Bahovih cvetnih esencija.

Njegova duga istraživanja dovela su ga do zaključka da fizičke bolesti nastaju kao posledica načina  življenja pojedinaca koji nije u skladu sa njegovom unutrašnjom prirodom, sa njegovim pravim JA.  Taj nesklad između  autentičnog  unutrašnjeg  bića i onoga kako se osoba prikazuje, neminovno dovodi do nezadovoljstva, patnje i unutrašnjeg konflikta a na kraju i do fizičke bolesti.

Duboko je verovao da biljke koje nam priroda nudi kao stara, samonikla bića mogu da nam prenesu informaciju i iskustvo o preživljavanju u okruženju i da su one te koje potpuno prirodnim putem doprinose da se ličnost harmonizuje, emocionalni i mentalni konflikti odstrane i da se čovek vrati sebi.

Identifikovao je 38 lekova i tu zaokružio sistem smatrajući da on pokriva svako od poznatih stanja ljudskog uma ili emotivnog stanja i da nas uzimanje odgovorajuće cvetne esencije ili kombinacije na prirodan način harmonizuje i obnavlja.

Bahovi preparati su podeljeni su u sedam grupa:

I - za one koji pate od straha – strahovi različitog intenziteta i porekla.

II - za nesigurnost – različiti razlozi i načini na koji se manifestuje nesigurnost.

III - za usamljenost – različiti oblici izolacije od okruženja.

IV - za odsutne duhom – različiti uzroci i načini na koji se manifestuje nedostatak interesovanja za aktuelna zbivanja.

- za preosetljivost na uticaje i ideje spolja – vrste preosetljivosti.

VI - za utučenost i očaj – različiti oblici depresije i neraspoloženja.

VII - za one koji utiču i kontrolišu živote drugih – različiti motivi i načini na koje osobe dominiraju svakodnevicom drugih ljudi.

Nakon 80 godina upotrebe, Bahove cvetne esencije doživljavaju preporod:

  • smatraju ih  najsavršenijim sistemom za isceljenje koji je ikada dat ljudima;
  • njihova jednostavna  primena i sveobuhvatno delovanje čine čudesan spoj;
  • zajedno sa klasičnom homeopatijom Samjuela Hanemana spadaju u suptilne metode lečenja;
  • ne zaobilazeći probleme fizičkog tela, deluju na višem nivou, direktno utičući na energetski sistem čoveka;
  • istinitost tvrdnje da iza svake bolesti stoji  neka negativna emocija ili mentalno stanje,dokazana  je kroz  primenu ove fascinantne metode, a taj redosled u pojavi bolesti postao je temelj mnogih  holističkih pristupa u lečenju.

„Bolest je isključivo korektivne prirode, ona nije  okrutna, već sredstvo kojim nam naše duše ukazuju na greške koje pravimo kako bismo bili sprečeni da nastavimo sa time i sebi nanesemo  još veću štetu. Vraćaju nas na stazu Istine i Svetlosti sa koje nikada nije ni trebalo da skrenemo.”

Bezvremenska istinitost ove izjave dr Baha, izrečene pre skoro jednog veka,  dolazi do izražaja u ovom vremenu humanizovane, psihosomatske i holističke medicine, vremenu  u kojem se ponovo javlja veliko interesovanje za Bahove cvetne esencije, baš kao što je i sâm dr Bah  predvideo.