IMAGO

Detektor zdravlja

IMAGO sistem (BioRezonantni skener) je medicinski softver namenjen za kompletnu funkcionalno energetsku dijagnostiku organizma, odnosno detekciju patoloških promena, njihovu korekciju kao i jačanje zdravih potencijala organizma.

IMAGO sistem spada u kategoriju biokibernetskih medicinskih metoda i funkcioniše na principima biorezonance. Svaki poremećaj u snabdevanju organizma energijom, vodi poremećenoj komunikaciji između ćelija. Organizam je u stanju da taj poremećaj amortizuje samo u uslovima očuvanog imunog sistema, čime simbioza ćelija ljudskog organizma nastavlja da funkcioniše na optimalnom nivou održivosti. Narušavanje ovih principa može dovesti do razvoja određenih patoloških procesa u organizmu.

IMAGO metoda omogućava još i:

  •  sprovođenje terapijske korekcije uočenih patoloških promena
  •  jačanje slabih polja a kroz to i prevenciju pojave bolesti
  •  testiranje efikasnosti i individualnog podnošenja  alopatskih i homeopatskih preparata.

IMAGO sistem je rezultat istraživanja tima ruskih naučnika pod vođstvom prof. Jurija Stanisavljeviča Buta, člana Ruske akademije prirodnih nauka.
Savremena medicinska dijagnostika podrazumeva upotrebu softverskih sistema koji mogu pružiti dragocene informacije pohranjene na suptilnim nivoima (ćelija i tkiva), koje ostaju prikrivene zahvaljujući kompenzatornim mehanizmima organizma, ali koje mogu postati manifestne kada se ti mehanizmi potroše.

Homeostaza predstavlja sposobnost organizma da održi stabilnost unutrašnje sredine koja je neophodna za pravilno funkcionisanje ćelija i organizma u celini.Jedna od definicija zdravlja jeste kada telo može adekvatno da percipira promene u spoljašnoj sredini i da ispravno na njih odgovori. Drugim rečima - da održi dinamičku stabilnost unutrašnjih procesa u odnosu na širok raspon promena u okruženju. Ta sposobnost se ispoljava kroz efikasan i jasan prijem spoljašnjih promena, kroz brz prenos signala do mozga i kvalitetno upravljanje i obnavljanje unutrašnjih funkcija.

  • Kompletno skeniranje u IMAGO sistemu bazira se na analizi homeostaze pojedinih organa i organizma u celini.

Još o IMAGO Sistemu (Biorezonantni skener)

IMAGO sistem treba posmatrati kao preliminarno dijagnostičko sredstvo u okviru ukupnog pregleda zdravstvenog stanja organizma. Tehnologija omogućava pregled svih sistema osim mišićnog, sa različitih nivoa počev od organa preko tkiva do ćelije sa vrlo visokom preciznošču dobijenih rezultata.

Sistem nije koncipiran da prepozna odsustvo određenog organa. Zbog mogućeg dvoznačnog, tj. neodređenog tumačenja rezultata, ne savetuje se testiranje dece starosti ispod 6 godina, trudnicama, ljudima sa genetskim poremećajima koji remete njihovo mentalno funkcionisanje kao i pacijentima sa epilepsijom, dispraksijom i autizmom ili bilo kojim oblikom psihijatrijskog poremećaja.

Prisustvo velikog broja metalnih krunica i amalgamskih navlaka na zubima može uticati na tačnost rezultata. Dugotrajna terapija određenom alopatskom terapijom kao npr. kortikosteroidnom, može maskirati patologiju ispitivanog tkiva, odnosno organa. Preporuka je da se ne unosi hrana i tečnosti bar jedan sat pre testiranja. Odeća treba da bude udobna.
Takodje, treba planirati dolazak petnaestak minuta pre ugovorenog termina kako bi se odmorili se pre ulaska u ordinaciju. Pre testiranja treba odložiti sat, nakit, mobilni telefon, metalni novac, ključeve i slično.

IMAGO dijagnostika i terapija predstavljaju potpuno neinvazivnu metodu koja pruža informacije o:postojećim oboljenjima i patološkim stanjima

  • potencijalno rizičnim poljima i klinički neispoljenim promenama
  • prisustvo patološke aktivnosti mikroorganizama toksičnim opterećenjima
  • stanju rezervnog kapaciteta organizma uvid u hereditarna stanja (genotip organizma koji se ispituje) acido-baznim oscilacijama na nivou tkiva
  • potrebama organizma za mineralima i vitaminima.