Zdravlje

JOGA

Holistički princip lečenja koji se primenjuje u ordinaciji HOLITIMED u potpunoj je saglasnosti sa drevnom indijskom filozofijom i vežbama dobro svima poznatim kao  jogakoja je osmišljena kao način za izlečenje i preobražaj čoveka i njegovog unutrašnjeg sveta. Ona je otvarala put prosvetljenoj ljubavi, zahvalnosti, unutrašnjeg mira i, takodje, bila instrument ispoljavanja božanske kreativnosti u svetu. Jer, osnovno značenje i dragocen poklon koji joga izvorno nosi jeste jedinstvo tela i duha.

Ako poseješ aktivnost,
Požnjećeš naviku.
Ako poseješ naviku,
Požnjećeš životni stil.
Ako poseješ životni stil,
Požnjećeš sudbinu.
Izvrsnost, dakle, nije postupak
Nego navika.

Aristotel

Vežbe (asane)  i meditacija u jogi mogu svakome doneti dobro zdravlje, unutrašnji mir a samim tim i smanjenje stresa (tako, avaj!, prisutnog u našem vremenu), izbalansiranu osećajnost, sklad u odnosima sa okolinom, poštovanje sebe i drugoga itd., itd.

Bez obzira na naciju, religiju, pol, boju kože, godine, zanimanje – svako ljudsko biće traga za srećom kao primarnim ciljem ljudske egzistencije. A sreća ima bezbroj lica: novac, putovanja, kuće, posao, jedrenje – štagod to bilo. I ništa od toga nije trajno.

Do istinske sreće se može doći jedino kroz samoostvarenje. Za mnoge je to put joge. Niko ne nudi lako i brzo dostizanje krajnjeg cilja joge: jedinstva duše i tela. Ali, i sam put do cilja nosi radost saznanja i učenja.
Jedan divan i nezaobilazan pratilac na tom putu je OM – prvi zvuk koji se čuo nakon Velikog praska. Iskonski zvuk iz kog su nastali svi drugi.
Svejedno je da li pevate Očenaš, Ave Mariju, Shalom Chaverim, gospel, OM  je tu, mek, dubok i beskrajan na putu mira i svetlosti.

Stari jogini su verovali da je božansko u svima nama a da je pevanje OM  najlakši način da se povežete s njim.
I ako vas neko pita: zašto vežbati jogu?, odgovor je samo jedan – sebe  radi.
Pronadjite neko svoje vreme, reskirajte malu upalu mišića, ne treba vam „fensi“ oprema.
Treba vam ljubav prema sebi i Univerzumu. Jer, kao što je Dalaj Lama govorio: „Um i telo nisu ništa drugo do dva aspekta nedeljive realnosti.“

HOLITIMED - Kuća Dobrih Vibracija