TERAPIJA

Mikrogenerator zdravlja

Terapija organa zdravim informacijama

Informacije su nosioci energetsko-funkcionalnih karakteristika zdravih organa.
 
Metoda spada u kategoriju informacione, kvantne medicine. Kroz utvrđenu terapijsku procedure, organizmu se šalju informacije o zdravim, fiziološkim frekvencijama odredjenih organa.
 
Organi koji funkcionišu pod opterećenjem postepeno prihvataju zdrav model funkcionisanja, tj. vraćaju se modelu zdravlja. Organizam se balansira a subjektivne tegobe jenjavaju.
 
Ovaj terapijski sistem je potpuno bezopasan, neopterećujući i bez ikakvih negativnih nuspojava.
 
S obzirom da ovakva vrsta terapije dovodi do pokretanja detoksikacije organizma, ona podrazumeva i određene promene u načinu ishrane i unos dovoljne količine vode o čemu se pacijentu daju potrebne smernice.
Informacije mogu se preneti na bilo koji nosilac (globule, rastvro, metalna pločica - čip). Zbog udobnosti mi koristimo čip.

Šta predstavlja čip?

ČIP je proizveden u Institutu za regulativnu medicinu REGUMED u Minhenu. To je okrugla pločica od nerđajućeg čelika s malom količinom nikla,
prečnika oko 2 cm. Uz pomoć flastera se pričvršćuje na odredjena mesta na
telu, zavisno od problematike. U slučaju da je koža osetljiva i kod dece, izmedju
čipa i kože može se staviti jednoslojna gaza.
 
Čip se može kvasiti, zaštićen je od negativnih elektromagnetnih zračenja, ali je
ipak moguće da to slabi njegovo dejstvo te se preporučuje da ne bude blizu jakih izvora tih zračenja, pogotovo mobilnih telefona.

Procedura pripreme čipa:

  1. Radi se kraći test na ruskom aparatu Imago (biorezonantni skener) pomoću kog se kod pacijenta označavaju organi i polja koja se nalaze u disbalansu.
  2. Na osnovu dobijenih informacija, a uzimajući u obzir i subjektivne tegobe pacijenta, biraju se zdrave vibratorne karakteristike tih organa. Imago aparat pruža mogućnost da se te zdrave informacije prenesu na čip koji pacijent nosi u periodu od mesec dana.

    Nakon tog perioda čip gubi informaciona svojstva i po potrebi se dopunjava novim zdravim informacijama.