IMAGO TERAPIJSKI PROGRAM NAMENJEN ČIŠĆENJU I SNAŽENJU AURE

Ojačajte i zaštitite svoju auru

Na ruskom aparatu IMAGO, tzv. biorezonantnom skeneru, pored  stanja ostalih organa tela, dobija se i prikaz aure testiranog pacijenta. Tvorci  IMAGO aparata osmislili su  terapijski program  namenjen čišćenju i snaženju aure.

Segmenti aure se označavaju sa šest vrsta markera koji se razlikuju po boji i obliku. Najbolji su okrugli žuti i narandžasti markeri a polja gde postoje veća oštećenja i disbalans označeni su braon i crnim markerima.

Poznato je da određeni delovi aure korespondiraju sa funkcijom unutrašnjih organa.

Pored toga, poznato je da razni energetski uticaji iz okoline i te kako utiču na stanje aure, tj. smanjuju njenu snagu i oštećuju pojedine delove.

Radi se o negativnom uticaju sveprisutnog elektromagnetnog zračenja. Tu spadaju tehničko i geopatogeno zračenje koje je dobilo naziv elektromagnetni smog.

Vibratornim putem se uklanjaju nepoželjni markeri, što je vidno i za pacijenta. Ponavljanjem terapijskog programa stremimo koliko je moguće da dovedemo auru do idealnog stanja.

U sledećem postupku, informaciju tako dobijene dobre aure prenosimo na homeopatske granule koje se daju pacijentu i on ih koristi narednih dva meseca.

Time se postižu dve stvari:

1. Aura pacijenta se održava u harmoničnom stanju što ga štiti od elektromagnetnog smoga

2. Balansiraju se polja koja su slaba mesta i samim tim se pruža podrška imunitetu i unutrašnjim organima koji imaju neki problem.

Procedura traje oko 40 min.