EMOCIJE

Piramida emocija

Dr. Edvard Bah

Mnogima od vas je najverovatnije teško da poveruju da su emocije koje gajimo možda glavni ključ koji otvara vrata bolesti. Ni nama nije bilo lako. Medicina koju smo učili  je u detalje objašnjavala bolest u njenom fizičkom obliku  ali nas nije  upozorila koliko je bitno za zdravlje pojedinca na kojim frekvencijama on vibrira.

Stavovi o sprezi  negativnih emocija i pojave hroničnih pa i najtežih bolesti su međutim sve brojniji i sve su više prihvaćeni u javnosti. Ovi stavovi dolaze ne samo od strane mnogih pripadnika holističke medicine nego i od strane pripadnika zvanične medicine.

Po svemu sudeći, svedoci smo promene paradigme koja definiše uzroke nastajanje bolesti.

Naša dugogodišnja praksa u kvantnoj medicini  i individualni  pristup svakom pacijentu, uverili su nas da se niukom slučaju ne može zanemariti uloga niskih vibracija dugo zadžavanih negativnih emocija. Bez oslobađanja od njih i transformacije same ličnosti, isceljenje izostaje.

Sledbenici smo ideje da su emocije možda onaj link između duše i fizičkog tela koji nedostaje u konceptu lečenja zvanične medicinske struke a koji mnogo dublje osvetljava uzroke bolesti.

Metode koje primenjujemo  omogućavaju da se osvetle opterećujuće emocije i mentalna stanja i ako pacijent želi da krene tim putem – pravimo odabir mera za njihovo rešavanje.

„Bolest je isključivo korektivne prirode, ona nije  okrutna, već sredstvo kojim nam naše duše ukazuju na greške koje pravimo kako bismo bili sprečeni da nastavimo sa time i sebi nanesemo  još veću štetu. Vraćaju nas na stazu Istine i Svetlosti sa koje nikada nije ni trebalo da skrenemo.”

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Ukucajte reči po kojima želite da izvršite pretragu