DIJAGNOSTIKA

Pregled žive kapi krvi

Funkcionalno   hemoskeniranje (analiza žive kapi krvi )

Funkcionalno hemoskeniranje predstavlja  mikroskopski pregled žive kapi krvi sa uvećanjem od 1800 puta. Videokamera mikroskopa povezana je sa monitorom što omogućava vrlo jasan pregled  polja koje se posmatra. Najznačajnije promene se mogu  snimiti i sačuvati, što se u drugom pregledu može upotrebiti za poredjenje oba nalaza. Osnovna funkcija krvi odslikava se u njenoj transportnoj ulozi (krv predstavlja prenosni sistem organizma-prenos kiseonika i hranljivih materija).
Ona prolazi  svuda, dolazi do najudaljenijih ćelija ljudskog tela i ulazi sa njima u interakciju. Zato je značaj kvaliteta krvi za ljudsko zdravlje ogroman.

Metoda funkcionalnog skeniranja omogućava procenu:

 1. stanja i funkcionalnih kapaciteta sastavnih elemenata krvi,
 2. stanja i kvaliteta plazme.

Svaki od uočenih elemenata sa svojim karakteristikama nam može ukazati na određena odstupanja u smislu sklonosti organizma da razvije određeno patološko stanje.
Pregled se vrši odmah nakon  uzimanja krvi iz prsta. Krv se bez ikakve obrade posmatra pod mikroskopom odredjeni vremenski period, od 40 minuta do sat vremena.

Na osnovu ovih procena može se zaključiti:

 • kakav je kvalitet crvenih krvnih zrnaca i u kojoj meri ona obavljaju svoju osnovnu funkciju ˗ prenos kiseonika do svih ćelija organizma;
 • kakav je kvalitet belih krvnih zrnaca a s tim u vezi i funkcija imunološke zaštite, tj. sposobnost organizma da se izbori sa različitim tipovima mikroorganizama;
 • prisustvo mikroorganizama u krvi: bakterija, gljivica, parazita, virusa
 • da li postoji sklonost ka kardiovaskularnim bolestima i zgrušavanju krvi;
 • da li je organizam pod uticajem zapaljenskih procesa;
 • stepen hidriranosti organizma;
 • da li organizam trpi pod dejstvom slobodnih radikala i da li postoji potreba za antioksidantnom zaštitom;
 • da li je organizam pod dejstvom stresogenih i toksičnih činilaca;
 • kvalitet detoksikacionih funkcija;
 • sklonost hormonskom disbalansu;
 • na osnovu prisustva kristalnih formacija (holesterola, mokraćne kiseline, šećera, ortofosforne kiseline, i mnogih drugih) stiče se uvid u stanje ukupnih metaboličkih procesa;
 • da li postoji disbakterioza creva (tj. poremećaj ravnoteže dobrih i štetnih crevnih bakterija), što dovodi do slabljenja imunološke zaštite.

Priprema pacijenta nije potrebna.
Poželjno je ne uzimati obilniji obrok sat i po do dva pre vađenja krvi. Svakako ćete u razgovoru sa lekarom dati informacije o unosu hrane i tečnosti, što je značajno sa aspekta tumačenja uzorka krvi.

 • Hemoskeniranje ima veliki značaj kod procene trenutnog opšteg zdravstvenog stanja organizma i nivoa unutrašnje ravnoteže (homeostaze) organizma. Pored toga i stanje acidobazne ravnoteže što je prema poslednjim naučnim pokazateljima jedan od najvažnijih faktora u pokretanju patološkog procesa. Promene u kvalitetu krvi i izgledu njenih sastavnih elemenata javljaju se nekoliko godina pre pojave prvih simptoma bolesti i samim tim je značaj metode u pogledu preventive ogroman. Na osnovu dobijene analize, lekar ne može postaviti dijagnozu bolesti, ali može definisati pravac preduzimanja preventivnih mera i dopunskih analiza radi sveobuhvatnijeg pristupa. Saveti u promeni načina ishrane, primene adekvatnih antioksidanata i drugih potrebnih suplemenata, biljnih i homeopatskih preparata, antiparazitnih programa kao i vrstu biofizičkih metoda lečenja.