TERAPIJA

Principi i ciljevi terapije

TERAPIJSKI  CILJ

  1. Otkrivanje svih postojećih blokada i opterećenja organizma a zatim njihovo uklanjanje  ili ublažavanje.
  2. Uvodjenje organizma u energetsku ravnotežu.
  3. Podizanje njegovog  celokupnog  odbrambenog  sistema korišćenjem svih prirodnih neagresivnih metoda  koje su nam na raspolaganju.
  4. Uspostavljanje fiziološki zdrave  šeme koja kasnije funkcioniše autonomno i održava organizam u dobrom stanju.
  5. Krajni cilj  terapijskog procesa jeste podizanje kvaliteta življenja, odnosno postizanje:
konstantne energije,mentalne bistrine, otpornosti na stres i infekcije,emocionalne ravnoteže i dobre fizičke kondicije.

METODE KOJE KORISTIMO  ZA TERAPIJU

Kvantna  aparaturna medicina  zasnovana  je  na principima biorezonance i  biofidbeka.

Aparati  se dopunjuju u svom delovanju  i imaju  kako dijagnostičku tako i terapeutsku namenu.  Na raspolaganju nam je preko 400 programa namenjenih različitim patološkim stanjima.

a/ Bicom aparat iz Instituta Regumed u Minhenu.

b/ QXCI – američki softver  za dijagnostiku i terapiju.

c/  Imago–biorezonantni skener, ruski medicinski  softver  za dijagnostiku i terapiju.

d/  Kardiotahometar – aura, čakre, meridijani, biološla starost, energetske reserve, nivo stresa.

 Homeopatska simptomatska terapija, Šislerove soli, Bahove kapi  i Aromaterapija

PROCEDURA  RADA     

Inicijalni razgovor sa lekarom u kojem se sagledavaju zdravstveni problemi pacijenta i njegovi motivi za dolazak.

Primena  dijagnostičkih  metoda koji obuhvataju:

a/ Test intolerancije na osnovne životne namirnice i formiranje individualnog načina ishrane

b/ Skrining test  (procena energetsko-funkcionalnog stanja organizma).  Informacije  koje  nam test pruža su:

-detektovanja  prisutnih  blokada i slabih polja

-stepen  intoksikacije  i nivo stresa

-stanje  samoregulatornih funkcija

-određivanje  energetskih rezervi

-odredjivanje  biološke starosti organizma

-stanje aure, čakri i energetskih  meridijana

-najznačajnija opterećujuća emocionalna stanja

c/ Pregled žive kapi krvi
odredjivanja funkcionalnosti krvi, stepena kiselosti, prisustva  kandide, parazita i bakterija

Terapija

a Za osobe koje imaju zdravstvenu  problematiku
U zavisnosti od  prisutne subjektivne problematike i nalaza  skrining testa, formira se individualni  program  za svaku osobu, tj. pravi se kombinacija mera koja je najpogodnija za  konkretni slučaj.

b/ Preventivni program.
Cilj  programa je otkriti  sve  faktore koje zagađuju  naš unutrašnji prostor  a nakon toga  pristupiti  njihovoj korekciji. Time se obezbeđuju optimalni uslovi za zdravo prirodno funkcionisanje organizma što  predstavlja značajnu prevenciju  pojave bolesti.