TERAPIJA

QXCI Biofeedback

QXCI medicinski softver omogućava inicijalno prikupljanje informacija o individualnim spoljašnjim i unutrašnjim opterećujućim činiocima  organizma, o  njegovim slabim poljima  i eventualnim  patološkim stanjima.

U vrlo kratkom vremenskom periodu (svega nekoliko minuta), testiraju se reakcije pacijenta u odnosu na nekoliko hiljada elemenata, čije su vibratorne karakteristike pohranjene u bazi podataka aparata.

Nakon završenog  „dijaloga“ izmedju pacijenta i softvera, dobijene vrednosti omogućavaju terapeutu da stekne uvid u disfunkciju  u različitim sferama pacijentovog organizma:

 • fizičkoj
 • emocionalnoj
 • mentalnoj i
 • energetskoj

Preko QXCI medicinskog softvera, odredjuju se još i:

 • rizična polja
 • prisustvo patološke aktivnosti parazita
 • alergijska opterećenja
 • prisustvo toksičnih i geopatogenih opterećenja
 • mogući homeopatski lek
Uz pomoć obimne terapeutske programske  ponude, vrši se izbor terapijskog delovanja koje je potpuno usklađeno sa individualnim potrebama organizma.

QXCI omogućava primenu različitih vrsta energetskih terapija  koje se primenjuju samostalno ili u kombinaciji:

 • kolor terapija
 • elektroakupunktura
 • biofeedback
 • balansiranja energetskih centara (čakri)
 • stabilizacija aure
 • autotrivektor terapija
 • RIFE terapija
 • homeopatska terapija i
 • različiti prilazi  za pokretanja detoksikacionih procesa.

U toku i nakon terapijske serije postiže se:

 • balansiranje energetskog statusa pacijenta
 • otklanjanje postojećih blokada
 • jačanje imunoloških snaga
 • podizanje ukupne vitalnosti
 • veća emocionalna stabilnost
 • detoksikacija organizma   
 • nestajanje ili ublažavanje individualne  problematike